“Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog it's too dark to read.”

Groucho Marx

Skjebnesøstre
På et sosietetsball i Bergen i 1793 gjør overklassepiken Constanse Crofft skandale da hun oppdages sammen med en ung mann som er langt under hennes stand. For å dysse ned det som har skjedd og skille henne og Ulrik, blir Constanse sendt til sin grandonkel, den eksentriske herr Conrad.