“Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog it's too dark to read.”

Groucho Marx

onsdag 13. januar 2010

Skrivelogg - dag 13 ...

Forfallet har begynt! Ingen kvoteoppfylling idag heller. For engangs skyld har jeg ikke dårlig samvittighet. Jeg er på antibiotikakur og synes litt synd på meg selv. That's my story and I stick to it! Ord: 1039. Totalt: 18572 og 86 sider.
Jeg hadde laget meg en så fin outline for kapitlene 7-11 og så ble det bare tullball. Jeg skrev fire sider med scener, og det så veldig fint ut, men så la jeg dem til side og skrev etter innfallsmetoden. Riktignok med utgangspunkt i scenene, men ikke slik jeg hadde lagt opp til. Miss George ville vært sjokkert!
Av og til er det viktig å kaste all planlegging og plotting overbord og bare følge strømmen av ord. Sluttproduktet - og forfatteren - har godt av det.
Jeg er nok tilbake på den smale sti igjen imorgen, siden jeg da må ut og sette opp nye "veiskilt".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar